Živočíšna výroba

Agroma s.r.o.

Image

Šľachtiteľský chov plemena Limousine od roku 2002.Stádo vzniklo v roku 2000 nákupom 50 jalovíc plemena Limousine z 3 chovov v Českej republike. V súčasnosti základné stádo tvorí 80 kráv. V stáde je využívaná umelá inseminácia, cielené pripárovanie a prísna selekcia. Všetky kravy sú uznávané ako matky býkov. Ročne produkujeme 15 plemenných býkov a 15 plemenných jalovíc na predaj.

Býky sú zatriedené podľa lineárneho hodnotenia do troch skupín:

Elita A 3600 Eur bez DPH
Elita B 3300 Eur bez DPH
Elita C 3000 Eur bez DPH

Vysokoteľné jalovice:

Do 5 ks 1600 Eur bez DPH
Nad 5 ks 1500 Eur bez DPH

Zodpovedná osoba

Ing. Miroslav Kucharič