Pozberová linka

ROD Skalica, a.s.

Image

Operácia Cena Jednotka
Naskladnenie 2,50 Eur/t
Vyskladnenie 2,50 Eur/t
Čistenie 2,30 Eur/t
Sušenie 2,30 Eur/t
Skladovanie 1,00 Eur/t/mesiac