Živočíšna výroba

ROD Skalica, a.s.

Image

Šľachtiteľský chov plemena Charolais od roku 1999. V súčasnosti tvorí základné stádo 80 kráv. V stáde je využívaná umelá inseminácia, cielené pripárovanie a prísna selekcia. Všetky kravy sú uznávané ako matky býkov. Ročne produkujeme 10 plemenných býkov a 15 plemenných jalovíc na predaj.


Býky sú zatriedené podľa lineárneho hodnotenia do troch skupín:

Elita A 3000 Eur bez DPH
Elita B 2700 Eur bez DPH
Elita C 2400 Eur bez DPH

Vysokoteľné jalovice:

Do 5 ks 1600 Eur bez DPH
Nad 5 ks 1500 Eur bez DPH

Zodpovedná osoba

Ing. Miroslav Kucharič