Obchodné oddelenie

agro GROUP

Image

Komodity

Hlavnými tržnými plodinami sú obilniny, olejniny, cukrová repa a medziplodiny. Našou nosnou obilninou je pšenica tvrdá (durum) a našou hlavnou olejninou je repka olejná.

Rozdelenie pestovaných plodín je uvedené v tabuľke.

OBILNINY
Pšenica ozimná
mäkká potravinárska
kŕmna
tvrdá Durum
Pšenica jarná
mäkká potravinárska
kŕmna
tvrdá Durum
Jačmeň jarný sladovnícky
kŕmny
Jačmeň ozimný sladovnícky
kŕmny
Kukurica na zrno
Raž siata

OLEJNINY
Repka olejná
Horčica
OKOPANINY
Cukrová repa
KRMOVINY
Kukurica na siláž
Lucerna
Seno balíkované
Slama
MEDZIPLODINY
Facélia
Pohánka

Manažér nákupu a predaja

Ing. Lukáš Flamík