Valné zhromaždenie 2021

PD Gbely, a.s.

Image

POZVÁNKA NA RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 23. 06. 2021


KOREŠPONDENČNÝ HLASOVACÍ LÍSTOK - RIADNE VALNÉ ZHROMAŽDENIE 23. 06. 2021


Poučenie o možnosti hlasovať s využitím poštových služieb pred konaním riadneho valného zhromaždenia


Účtovná závierka k 31.12.2020 PD Gbely, a.s.


Prílohy k účtovnej závierke


Poznámky k účtovnej závierke