Betónové zmesi

PD Gbely, a.s.

Image

Ceny betónu

Zmes Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
C 12/15 (B15)

68,33

13,67 82,- €/m3
C 16/20 (B20)
73,33 14,67 88,- €/m3
C 20/25 (B25)
78,33 15,67 94,- €/m3
C 25/30 (B30)
83,33 16,67 100,- €/m3
C 30/37 (B37) 88,33 17,67

106,-

€/m3
C 35/45 (B45) 93,33 18,67 112,- €/m3


Dovoz betónovej zmesi

Miesto Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Gbely 40,00 8,00 48,- €
Petrova Ves
45,00 9,00 54,- €
Smolinské 45,00 9,00 54,- €
Adamov 55,00 11,00 66,- €
Unín 70,00 14,00 84,- €
Holíč 75,00 15,00 90,- €
Brodské 80,00 16,00 96,- €
Kúty 85,00 17,00 102,- €
Skalica 100,00 20,00 120,- €
Vrádište 85,00 17,00 102,- €
1 km 2,04 0,41 2,45 €


Vykládka do 30 min. v cene dopravy. Každých začatých 15 min. = 10,- € + 2,- € (DPH) = 12,- € s DPH. Možnosť objednania čerpania betónu (betón pumpy).

Zodpovedná osoba

Ing. Igor Macánek