Betónové zmesi

PD Gbely, a.s.

Image

Ceny betónu

Zmes Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
C 12/15 45,83   9,17 55,- €/m3
C 16/20 50,00 10,00 60,- €/m3
C 20/25 54,16 10,84 65,- €/m3
C 25/30 58,33 11,67 70,- €/m3


Dovoz betónovej zmesi

Miesto Cena bez DPH 20% DPH Cena s DPH
Gbely 20,83   4,17 25,- €
Petrova Ves
25,00   5,00 30,- €
Smolinské 25,00   5,00 30,- €
Adamov 33,33   6,67 40,- €
Unín 41,67   8,33 50,- €
Holíč 50,00 10,00 60,- €
Brodské 50,00 10,00 60,- €
Kúty 55,00 11,00 66,- €
Skalica 66,67 13,33 80,- €
Vrádište 58,33 11,67 70,- €


V cene dopravy je vykládka do 30 minút. Nad dobu 30 minút sa účtuje 6,- € s DPH za každých začatých 15 minút. Možnosť objednávky čerpadla betónu.

Zodpovedná osoba

Ing. Igor Macánek